Božo Težak

Božo Težak

Božo Težak (1907 – 1980) je diplomirao na Kemijsko-inženjerskom odjelu Tehničkog fakulteta u Zagrebu 1930. godine.

Školsku je godinu 1930./1931. proveo na University College u Londonu kod Fredericka G. Donnana FRS, s kojim je prema vlastitom odabiru radio na problemima vezanim za proces stvaranja taloga BaSCu.

Vojsku je služio 1931. – 1932. u Školi za rezervne oficire u Bileći, Pirotehničkom bataljunu u Kragujevcu i Vojnotehničkom zavodu Jugoslavenske vojske i mornarice Obilićevo. Ondje je nakon odsluženja vojnoga roka ostao do 1936. kao inženjer kemičar građanskoga reda u Ministarstvu vojske i mornarice.

Godine 1936. daje ostavku na državnu službu i vraća se u Zagreb, gdje djeluje u Gradskom poglavarstvu (do 1937.), Gradskoj plinari (1937. – 1938.), Školi za civilnu zaštitu (1938. – 1941.) i Gradskom kemijskom laboratoriju (1941. – 1945.).

Doktorirao je 1945. na Tehničkom fakultetu u Ljubljani i iste je godine postavljen za docenta na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1946. izabran je za izvanrednog profesora fizikalne kemije na  Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, a 1952. za redovitog profesora. Na PMF-u je osnovao Fizičko-kemijski zavod i bio njegovim prvim predstojnikom. Odmah po utemeljenju Instituta za fiziku uključuje se u njegov rad.

Tako 1954. postaje predstojnikom Fizičko-kemijskog zavoda Instituta i na toj dužnosti, uz sve ostale brojne obveze, ostaje do 1967. godine. Godine 1953. izabran je za glavnog urednika časopisa CCA i tu je dužnost obnašao do smrti. CCA se pod njegovim vodstvom internacionalizira i postaje jedan od jakih srednjoeuropskih časopisa za kemiju i definitivno najjači hrvatski znanstveni časopis.

Bio je tajnik Hrvatskoga kemijskoga društva (HKD-a) od 1946. do 1952., a predsjednik od 1952. do 1954. Pored toga, bio je glavni i odgovorni urednik Sveučilišnog vjesnika (1954. – 1961.), utemeljitelj i prvi glavni urednik časopisa Scientiae Yugoslavica, koji je bio glasilo Asocijacije naučnih unija Jugoslavije, koju je on također osnovao (1971.) i bio njezin prvi predsjednik. Pokrenuo je i časopis Informatologia Yugoslavica (1969.) gdje je bio glavni urednik do smrti.

Inicirao je osnivanje Referalnog centra Sveučilišta u Zagrebu i bio njegov direktor od 1972. do smrti. Znanstveni rad započeo je 1929. godine kao student treće godine i istodobno pomoćni asistent Vladimira Njegovana u Zavodu za anorgansku i analitičku kemiju Kemijsko-tehnološkog odjela Tehničkog fakulteta u Zagrebu. Na Njegovanov poticaj počeo je ispitivati mogućnosti određivanja sulfata uz olovo.

Tijekom tog rada susreo se s temeljnim elementima problematike taložnih procesa, koji postaju centralna tema njegovog bogatog znanstvenog opusa.

Drugo, isto tako značajno područje njegova znanstvenog interesa bilo je vezano za pronalaženje, odabir, klasifikaciju i distribuciju znanstvenih informacija.

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.
Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.