Željko Marković

Željko Marković

Željko Marković (1989 – 1974) je studirao je matematiku i astronomiju u Zagrebu, Pragu i Göttingenu, a školsku godinu 1912./13. proveo je na specijalizaciji u Parizu. Doktorirao je 1915. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Habilitirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1918. i postao privatni docent iz predmeta Mehanika neba.

Od 1919. zaposlen je u Zavodu za primijenjenu matematiku Tehničke visoke škole u Zagrebu, prvo kao suplent, zatim kao izvanredni (1920.) i redoviti (1921.) profesor. Od 1925. do 1949. godine bio je predstojnik tog zavoda, nakon čega prelazi na Prirodoslovno-matematički fakultet gdje ostaje sve do umirovljenja 1962. godine.

Tijekom rada bio je u dva navrata dekan općih odjela Tehničke visoke škole, zatim dekan Tehničkog fakulteta, a po prelasku na PMF dekan PMF-a i rektor Sveučilišta u Zagrebu (1954./55.). Za suradnika JAZU izabran je 1915., za dopisnog člana 1928., a za redovitog člana 1931.

Bio je tajnik II. odjela za matematičke, fizičke i tehničke znanosti punih 18 godina. Od 1950. godine predsjedavao je Odborom za izgradnju Instituta za fiziku JAZU (današnjeg Instituta Ruđer Bošković), a nakon njegovog osnutka bio je dugogodišnji član Naučnog odbora i Savjeta Instituta.

Bavio se istraživanjima linearnih diferencijalnih i integralnih jednadžbi. Pored toga, proučavao je starogrčku matematičku filozofiju, a posebno su značajna njegova djela o životu i radu Ruđera Boškovića.

Za svoj rad primio je više priznanja uključujući Orden rada I. reda (1960.) i nagradu za životno djelo koju je dobio 1968. godine.

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.
Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.